Jdi na obsah Jdi na menu
 

                              Vítejte na stránkách malé řeholní komunity

Školských sester v Horažďovicích. 

Stránky jsou určené především všem, kteří s námi přicházejí do styku (farnost, rodiče, děti), ale i těm, kteří se chtějí jen podívat, co takové sestry dělají. 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

kriz.jpgMůj Pane, ze srdce lituji všech svých hříchů, obmyj mé srdce svou svatou krví. Pro tvé milosrdenství tě prosím, abys mi dal milost nového obrácení.

Můj Pane, v síle tvého kříže chci odpustit každému, kdo mě kdy zranil. Ty ses ještě před smrtí modlil: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." Milosrdný Pane, nauč mne milosrdenství i tehdy, kdy mi připadá nad mé síly.

Zříkám se pokušení zatvrdit se, nechci v sobě živit hněv, hořkost či sebelítost. Zříkám se každé touhy po pomstě a odplatě, chci požehnat všem, kteří mi jakkoli ublížili. Prosím ale také za odpuštění všeho, čím jsem kdy druhé zranil/a já, a to i  nevědomky.

Můj Pane, odejmi ode mě srdce kamenné a dej mi srdce z masa, naplň je svou pokorou a mírností, obměkči je svým milosrdenstvím. Vroucně tě prosím o Ducha svatého, abych dokázal/a milovat tebe i bližní, bojovat dobrý boj a volit skutečné dobro. Dej, abych se nespoléhal/a jen na své síly a nikdy neztrácel/a naději, která nezklame, neboť je zakotvena v tvé moci a lásce.

(Z novény k P. Marii rozvazující uzly)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++