Jdi na obsah Jdi na menu
 

                              Vítejte na stránkách malé řeholní komunity

Školských sester v Horažďovicích. 

Stránky jsou určené především všem, kteří s námi přicházejí do styku (farnost, rodiče, děti), ale i těm, kteří se chtějí jen podívat, co takové sestry dělají. 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Dnes máme před sebou Krista jako krále, pastýře a vůdce, který ukazuje kritéria přináležitosti k Božímu království. Dnešní evangelium (Mt 25, 31-46) začíná majestátní vizí. Ježíš praví svým učedníkům: »Až přijde Syn člověka ve slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn«
...
Ježíš po pozemském životě, prožitém v pokoře a chudobě, vystoupí v božské slávě, která Mu náleží, a obklopen zástupy andělů. K Němu bude svoláno celé lidstvo a On uplatní svoji autoritu a oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů.

Související obrázek

„Ježíš přijde na konci časů soudit všechny národy, ale denně přichází mnoha způsoby a prosí nás o přijetí. Panna Maria ať nám pomáhá potkávat a přijímat Jej v Jeho Slovu a v eucharistii, a zároveň v bratřích a sestrách, kteří trpí hladem, nemocí, útlakem a nespravedlností.

Kéž Jej dnes ve svém životě přijmeme do svých srdcí, aby nás přijal do věčnosti Svého království světla a pokoje.“ 

(Papež František, Radio Vaticana 26. 11. 2017)

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Matko lidu a národů, Ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, Ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání, jímž se silou Ducha Svatého obracíme přímo k Tvému srdci. (Jan Pavel II. 1984)

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Matka naděje

Výsledek obrázku pro P. Maria FatimskáMaria se v evangeliích jeví jako tichá žena, která nezřídka nerozumí všemu, co se kolem děje, ale která každé slovo a každou událost rozvažuje ve svém srdci.

V této ochotě se krásně rýsuje Mariina psychologie. Není ženou, která upadá do deprese před životními nejistotami, zejména když se zdá, že nic neprobíhá tak, jak má. Není ani ženou, která by se násilím vzpouzela a stavěla se proti životnímu údělu, který se nezřídka tváří nevraživě. Nezapomínejte, že mezi nadějí a nasloucháním je vždycky velká spojitost a právě Maria je ženou, která naslouchá, přijímá život, jak se dává, tedy s jeho šťastnými dny, ale také s jeho tragédiemi, které bychom si nikdy nepřáli. Až k vrcholné Mariině noci, kdy je Její Syn přibit na dřevo kříže....

Neodešla. Maria je tam, věrně přítomna pokaždé, kdy je třeba držet rozžatou svíci na ponurém a mlhavém místě. Ani ona nezná úděl vzkříšení, které v onom okamžiku její Syn naplňoval pro nás všechny. Je tam kvůli věrnosti plánu Boha, za jehož služebnici se prohlásila prvního dne svého povolání, ale také kvůli instinktu, ve kterém každá matka jednoduše trpí pokaždé, když prochází nějakým utrpením její syn....

Proto ji všichni máme rádi jako Matku. Nejsme sirotci, máme v nebi matku, která je svatou Matkou Boží. Učí nás totiž ctnosti čekání i tehdy, zdá-li se, že všechno postrádá smysl. Neustále důvěřuje mystériu Boha i tehdy, zdá-li se, že Bůh je vinou zla tohoto světa zahalován. Maria, Matka, kterou Ježíš daroval nám všem, kéž je nám oporou na cestě a stále promlouvá k našemu srdci: „Vstaň! Pohleď vpřed, pohleď k obzoru“, neboť Ona je Matkou naděje.

(Papež František, Rádio Vaticana 10. 5. 2017)